นี่คือจุดเริ่มต้นบนเส้นทางการเป็นเจ้าของและเริ่มแฟรนไชส์ลอนดรี้บาร์ ซึ่งคุณจะต้องลงมือทำสิ่งต่อไปนี้
 1. วางแผนเริ่มธุรกิจ กับลอนดรี้บาร์
 2. เลือกทำเล
 3. นำเสนอโครงการ
 4. ข้อตกลง/สัญญา
 5. ออกแบบและก่อสร้างสาขา
 6. การติดตั้งระบบน้ำ ระบบไฟ
 7. การติดตั้งเครื่อง
 8. การทดสอบระบบ
 9. พิธีเปิด
 10. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 11. การตลาดแบบร่วมมือกัน